ผู้บริหาร กิจการราชนาวีสโมสร


พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์
ผู้จัดการ


นาวาเอก รตน วันภูงา
รองผู้จัดการ 1

นาวาเอกหญิง วลีพร สิงห์ทอง
รองผู้จัดการ 2