วิสัยทัศน์ (Vision)

          "ราชนาวีสโมสร เป็นสโมสรแห่งเกียรติยศของราชนาวีที่กำลังพลของกองทัพเรือ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนมีความประทับใจ สะดวกสบาย ทันสมัย อยากสัมผัสและกลับมาใช้บริการอีก"